Trafikmyndigheder svigter motorcyklisterne

//Trafikmyndigheder svigter motorcyklisterne

Trafikmyndigheder svigter motorcyklisterne

Med en nylig udsendt pressemeddelelse viser Rådet for Sikker Trafik, FDM, Vejdirektoratet og til dels færdselspolitiet, at de bygger deres råd til bilister og motorcyklister på myter og gamle data.

Både den landsdækkende organisation for motorcyklister, DanskeMotorCyklister (DMC), og den landsdækkende forening MC Touring Club (MCTC) er dybt rystede over den pressemeddelelse, som netop er udsendt af Rådet for Sikker Trafik med en generel advarsel om, at motorcykelsæsonen nu er ved at komme i gang.

”Den viser, at de ikke har besværet sig med at henvende sig til os, selv om begge organisationer er medlemmer af Rådet for Sikker Trafik og desuden er medlem af Færdselssikkerhedskommissionen,” siger formanden for DMC, Rolf Skovløkke.

”Det synes noget mærkværdigt, at man fuldstændig undlader at lade motorcyklisternes organisationer MCTC og DMC komme til orde i en pressemeddelelse, der i bund og grund handler om, at man ønsker færre alvorlige motorcykelulykker. Hvis man ønsker, at motorcyklisterne (og bilisterne) tager de gode råd til sig, skulle man måske vælge at kommunikere på en måde, så man som motorcyklist ikke har oplevelsen af, at der bliver peget på én og sagt ”det er din egen skyld” og ”du kan bare køre ordentligt”. For motorcyklister er lige så forskellige som bilister. Mange kører ordentligt og fornuftigt, andre gør ikke,” siger næstformanden for MCTC, Lene Michelsen.

Rolf Skovløkke har i mere end 30 år beskæftiget sig med trafiksikkerhed for motorcyklister og sammen med Lene Michelsen været en del af Rådet for Sikker Trafiks arbejde i adskillige år. Lene Michelsen har desuden repræsenteret begge organisationer i Færdselssikkerhedskommissionen de sidste 10 år – en plads, der nu er videregivet til Rolf Skovløkke.

I pressemeddelelsen står der blandt andet, at det er 50 gange farligere at køre på mc end i bil, og dét udsagn er helt forkert.

”Det bygger på tal om kørte kilometer per år, som er mange år gamle og indsamlet ved vejkantundersøgelser, hvor kun meget få motorcyklister bliver registreret – nogle gange under 100,” siger Rolf Skovløkke.

De tal giver et gennemsnit på knap 1.800 kilometer om året, hvor undersøgelser foretaget af organisationerne selv, og som er verificeret af statistiker, viser, at antallet i 2001 var 9.587 km, 9.750 km i 2002 og i 2012 var gennemsnittet faldet til 8.214 km, hvilket er cirka fire gange mere end de officielle tal. Sidstnævnte undersøgelse er baseret på 1.881 indberetninger og giver i kraft af antallet et meget bedre billede end vejkantundersøgelserne.

Derudover er der flere udsagn i pressemeddelelsen, som er i modstrid med den undersøgelse, der blev lavet af Havarikommissionen i 2009, som siger, at reflekstøj overhovedet ikke har virkning, da en modkørende trafikant ikke kan se farverne på tøjet. En hjelm i skrappe farver kan dog have en effekt, men det er bilisternes adfærd, som er det største problem. Det viser undersøgelsen også, og desuden viser den store fælleseuropæiske undersøgelse MAIDS det samme.

”Det er også skræmmende, at de ulykkestal, der bruges, overhovedet ikke er taget med, at mange ulykker sker på et ulovligt grundlag som for eksempel tyveri af motorcyklen, spirituskørsel og manglende kørekort,” siger Rolf Skovløkke, som gerne så, at man i Danmark gør som i Sverige og udskiller den type førere i statistiktallene.

I havarikommissionens rapport om udvalgte motorcykeluheld fra 2009 var knap 20 procent enten berusede eller uden kørekort.

”Det er urovækkende, at man i Danmark ikke engang vil spørge de organisationer, der har arbejdet med trafiksikkerhed for motorcyklister i årtier. Begge organisationer har naturligvis en meget stor interesse i at så få motorcyklister som muligt kommer alvorligt til skade eller dør i trafikken, og derfor er det så meget vigtigere at kommunikationen foregår på et korrekt og veldokumenteret grundlag og i en respektfuld tone,” siger både Rolf Skovløkke og Lene Michelsen.

Både DMC og MCTC er aktive i internationale sammenhænge i henholdsvis verdensorganisationen FIM siden 1989, som er repræsenteret i FN’s trafiksikkerhedskommission og den europæiske organisation for motorcyklister FEMA og som har et tæt samarbejde med EU-kommissionens trafiksikkerhedsorganer.

By | 2018-03-24T14:56:16+01:00 marts 24th, 2018|Nyheder|0 Kommentarer