Generalforsamling 2018

/Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2018 2018-02-25T19:34:30+01:00
Generalforsamling 2018

Dato/klokkeslæt
Dato: 28/02/2018
Tid: 18:00 - 19:15

Sted
HDC Frederikssunds Klubhus

Generalforsamling 2018

 

Generalforsamling: onsdag den 28. februar kl. 18.00

Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent

2: Formandens beretning – Bowler

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab – Preben

4: Fastsættelse af næste års kontingent

5: Valg til bestyrelse (evt. genvalg)

Formanden – på valg hvert år: Modtager genvalg

  • Næstformand: Modtager genvalg
  • Kassereren: På valg i ulige år
  • Sekretær: Medlem ønskes
  • Menigt medlem: Medlem ønskes
  • Suppleant: Medlem ønskes
  • Revisor: Der ønskes ikke revisor

Indkomne forslag:

Ingen

6: Bestyrelsens forslag:

Festudvalg: Der bør findes navngivne personer – pt. er Jelstrup og Corneliussen noteret

Turudvalg: Bør der findes navngivne personer? – pt. er Carlsen og Bowler noteret

Skal forsikring opsiges – koster ca. kr. 2.100 årligt

  • 6, stk. 5,6: Valg af revisor

Foreslås slettet fra vedtægterne.

  • 7, stk. 8: Der holdes bestyrelsesmøde efter behov, dog minimum hver 3. måned

Foreslås ændret til: Der holdes bestyrelsesmøde efter behov, minimum 2 gange årligt

  • 7, stk. 9: Kvartalsmøder, hvert kvartal

Foreslås ændret til: Det er bestyrelsens ansvar at indkalde til halvårsmøde, dette afholdes sidste klubaften i september.

7: Eventuelt

Nye medlemmer

Indlæser kort...
<< sep 2022 >>
mantirsonstorsfrelørsøn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2